Medlemskab hos AlmenNet

Bliv medlem

AlmenNet er samlingspunktet for udviklingsorienterede almene boligorganisationer og -administrationer.

Med 59 medlemsorganisationer, der repræsenterer ca. 85 procent af Danmarks almene boliger, spænder vores medlemskreds vidt: fra små boligforeninger med under 1000 boliger til store administrationsselskaber med over 50.000 boliger.

Fordele ved medlemskab

AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede boligadministrationer. AlmenNet har til formål at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger. Gennem fælles udvikling og læring vil foreningen medvirke til, at de almene boliger også i fremtiden vil være attraktive på boligmarkedet og appellere til brede beboergrupper.

Hvem kan blive medlem?

Alle almene boligorganisationer, forretningsførerorganisationer og andelsselskaber er velkomne i AlmenNet.

Kontingent

Grundbidrag: 12.408 kr. pr. organisation, inklusive de første 2.500 boliger.
Yderligere boliger: 1,40 kr. pr. bolig ud over de første 2.500.

Kontingentet reguleres årligt på baggrund af Dansk Arbejdsgiverforenings Konjunkturstatistik for 2. kvartal året før.

indmeldelse

Sådan bliver du medlem

Kontakt sekretariatsleder Niklas Jarnit på nja@bl.dk eller ring 2320 9436 for at starte jeres medlemskab.

 

Kontakt Niklas Jarnit

Har du en idé til et nyt projekt?

I AlmenNet tror vi på kraften i partnerskaber, hvor vi sammen skaber og spreder projekter, der har stor betydning for den almene sektor.

 

Læs mere