Platform
Platform

Fremtidens seniorboformer og -fællesskaber

Få inspiration og vejledning til arbejdet med seniorboformer- og fællesskaber.

En guide

 

Denne platform skal inspirere almene boligselskaber til at opføre et bredere og mere nuanceret udbud af seniorboformer- og fællesskaber. Den præsenterer ikke en færdig drejebog, men tager et helhedsorienteret afsæt, der kobler byggeri, målgruppe, beboerproces, udlejning og kommunikation sammen. Gennem inspirerende eksempler, værktøjer og gode råd håber vi, at I selv vil plukke og søge viden for at sammensætte den løsning, der passer til jeres kommende seniorbofællesskab.

Kom godt fra start

De indledende drøftelser er afgørende: Hvem skal bo i fællesskabet? Hvilken beboerproces er optimal i forhold til jeres situation? Er der mulighed for at omdanne eksisterende almene boliger til seniorer fremfor altid at bygge nyt?

Vi tror på, at boligselskabets indledningsvise drøftelser af målgruppe og beboerproces forud for byggestart sammenholdt med en integration og koordinering af kommunikationen, udlejningen, procesinddragelse og byggeriets fysik tidligt i byggefasen vil gavne netop spændvidden af forskellige former for seniorboformer og –fællesskaber.

Vi ønsker jer al held og lykke med jeres nye seniorboformer og –fællesskaber!