AlmenNet - Inspiration og værktøjer til udvikling af det almene byggeri

Hjælp til projektlederen

Opdateret vejledning til projektledere af almene renoveringsprojekter.

Materiale fra Årsseminar 2019

Referat af repræsentantskabsmødet samt materiale og fotos fra dagen

Udbudsreglerne handler om at bruge hele spillepladen

Udviklingsprojekt udfordrer brugen af udbudsreglerne

Kampagner og inspiration

Projekthåndbogen

Få styr på dit byggeprojekt med de rigtige dokumenter!

Den almene forsøgspulje

Forsøg og udvikling i den almene boligsektor

AlmenNets Inspirationskatalog

Søg blandt projekter inden for renovering og nybyggeri

Landsbyggefondens innovationspulje

Udviklende og innovative projekter der vil fremtidssikre almene boliger

Byggeven

Hjælp til beboere i en renoveringssag

Sociale renoveringer

Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed?