• Fællesarealer Erhverv
  • Beboere og fællesskaber Sociale indsatser

Business2Community

Hvordan kan private virksomheder spille en positiv rolle i byudviklingen og skabe mere værdi i lokalsamfundet?

Status

Igangværende

Forventet udgivelse

2024

Projektejer

Neighborhood Lab

Samarbejdspartnere

Se alle
KAB Himmerland boligforening Domea.dk Østjysk Boligselskab

Støttet af

Se alle
AlmenNet Rambøll Fonden

Projektdeltagere

Se alle
Bjørn Askholm, AlmenNet Rasmus Jessing, KAB Claus Bjørton, Himmerland Boligforening Karen Broberg, CFBU

Kontaktperson

Ofri Earon

Stifter af Neighborhood Lab

ofri@neighborhoodlab.dk

31744247

Status

Igangværende

Forventet udgivelse

2024

Projektejer

Neighborhood Lab

Samarbejdspartnere

Se alle
KAB Himmerland boligforening Domea.dk Østjysk Boligselskab

Støttet af

Se alle
AlmenNet Rambøll Fonden

Projektdeltagere

Se alle
Bjørn Askholm, AlmenNet Rasmus Jessing, KAB Claus Bjørton, Himmerland Boligforening Karen Broberg, CFBU

Kontaktperson

Ofri Earon

Stifter af Neighborhood Lab

ofri@neighborhoodlab.dk

31744247

Om projektet

Mange virksomheder ønsker i stigende grad at skabe positiv social påvirkning og kombinere profit med formål. Der er et stort potentiale i de almene afdelingers eksisterende arealer, som ikke har en formaliseret anvendelse, såsom tomme erhvervslokaler, fælleshuse uden efterspørgsel og stueetager, som ikke egner sig til boliger.

Projektet kortlægger potentialerne for, hvordan byudviklingsprocesser kan blive mere socialt ansvarlige og styrke beboernes følelse af at være en værdifuld del af samfundet. Virksomheder kan understøtte lokalområderne i at skabe forbindelse mellem boligafdelingen og nabolaget, og derudover kan de fungere som positive rollemodeller og bidragsydere til at øge den sociale sammenhængskraft.

Det perfekte match

Business2Community skal hjælpe almene boligorganisationer med at finde egnede private partnere, som både matcher kvarterets DNA og kan bidrage til den sociale udvikling i lokalsamfundet. Ved hjælp af et dialogredskab kan boligorganisationer og bestyrelser hjælpes til at stille strategiske krav til virksomhedernes sociale påvirkning, såsom ansættelse af beboere med relevante færdigheder, mentoring af unge og stå for lokale aktiviteter.

Dialogredskabet skal hjælpe boligafdelinger og virksomheder med at skabe målbare sociale påvirkninger i nabolaget. Projektet giver også bud på tre forskellige inddragelsesmodeller for hhv. små, mellem og store virksomheder i byudviklingsprocesser. I samarbejde med KAB og Himmerland prøves projektet af på to forskellige cases.

  • Det fysiske: Folehaven i København.
  • Det strategiske; Erhvervsnetværk 9220 i Nordjylland.

Det hjælper med at gøre redskaberne generiske og skalerbare, så de kan anvendes af både store og små organisationer samt i store og små helhedsplaner.

 

 

Dialogredskabet indeholder fem dele

  1. SCREENINGSVÆRKTØJ – guider boligorganisationen til at screene afdelingens specifikke behov og vælge den mest passende inddragelsesmodel.
  2. SOCIAL VÆRDIRAMME – inspirerer boligorganisationen med eksempler på forskellige sociale påvirkninger, der kan forventes af forskellige størrelser af virksomheder.
  3. SAMARBEJDSMODEL – illustrerer forskellige samarbejdsmodeller, lige fra starten af samarbejdet, over den normale hverdag til kontraktens afslutning uden at skabe negativ indvirkning på området.
  4. EFFEKTMÅLING – vejleder boligorganisationen i nem effektmåling, der kan bruges løbende til at måle virksomhedernes sociale indvirkning, fx deres bidrag til lokale fællesskaber, tilhørsforhold og bekæmpelse af ensomhed.
  5. KONTRAKT – illustrerer, hvordan aftalen med virksomheder kan formuleres i en kontrakt med input fra en advokat.

"

Nabolag påvirker og former alle aspekter af vores senere liv. Vores forskning viser, at du bliver et vægtet gennemsnit af de områder, du er vokset op i.

Harward University

Fakta
Fakta

Vidste du...

at de almene boligorganisationer råder over mere end en kvart million kvadratmeter, som ikke er boligareal