5 APRIL 2024

Samarbejde om social værdiskabelse

AlmenNet indsamler eksempler på samarbejder mellem boligorganisationer og virksomheder

Læs nyhed

I sommeren 2023 tog AlmenNet, KAB, Himmerland og Neighborhood Lab hul på at udvikle et nyt redskab, der kan hjælpe boligafdelinger og lokale virksomheder til at gå sammen om at styrke det sociale liv i lokalområdet.

Ved at anvende dette værktøj kan boligorganisationen og virksomheden let kommunikere med hinanden, forstå afdelingens styrker og udfordringer samt koordinere et fælles grundlag for samarbejdet.

Når boligafdelingen har fundet et godt match med en virksomhed, kan man indgå i en samarbejdsaftale og blive enig om, hvilke tiltag man ønsker at iværksætte for at styrke den lokale sociale sammenhængskraft. Aftalen genbesøges årligt for at vurdere om potentialerne er blevet indfriet, og om fokus og ambitionsniveauet skal justeres. 

Virksomheder vil gerne tage et socialt ansvar

Det indledende projektarbejde har bestået af litteraturgennemgang og interviews, og det bekræfter, at virksomheder i stigende grad ønsker at kombinere profit med social indvirkning. 

Det viser bl.a. den frivillige B-Corp certificering, der er en global standard for, hvilken forskel en virksomhed gør for samfundet. I 2021 havde B-Corp 32 certificerede virksomheder i Danmark. I dag er det tal vokset til 266 - en stigning på over 700 pct. Derfor er det helt oplagt at udvikle nye samarbejder mellem almene boligorganisationer og private virksomheder.

”Der er et stort potentiale i at inddrage virksomheder i arbejdet med at skabe positiv udvikling i almene boligområder. Både hvad angår sociale forbindelser til omgivelserne og økonomisk vækst ved f.eks. at tilbyde et fysisk rum, jobs, uddannelse, mentorprogrammer og støtte til foreningsliv i de nabolag, de er en del af”, siger Ofri Earon fra Neighborhood Lab

 

Ofri Earon, Neighborhood Lab

 

What’s in it for me?

Som boligorganisation behøver I ikke at stå alene med at styrke det sociale liv i afdelingen; lokale virksomheder kan være værdifulde samarbejdspartnere. De kan arbejde sammen med jer om at løfte de ønskede initiativer i lokalområdet. Sammen kan I opnå mere end hver for sig.

Hvad kan private virksomheder så være med til at understøtte, hvis I samarbejder om at styrke den sociale sammenhængskraft i lokalområdet?

  1. Øget tryghed. Vha. aktiviteter og en mere åben facade og kantzone, kan virksomheden fremme spontane møder i udearealerne. Det kan være med til at styrke og opbygge naboskab og nye relationer blandt beboerne.

  2. Personlig udvikling og nye færdigheder blandt beboerne kan fremmes af erhvervslivet. Fx via beskæftigelse og jobtræning, eller ved at tilbyde gratis kurser i bestemte håndværk.

  3. Fremme den bæredygtige omstilling. Fx ved at modtage og upcycle cykler eller elektronik, eller modtage gammel plastic og tekstiler fra beboerne og omdanne til nye produkter.

Alt dette, og mange flere tiltag, kan være med til at forbedre beboernes mentale og fysiske sundhed i lokalområdet. Erhvervslivet kan også hjælpe med at involvere lokale aktører i at løse andre komplekse problemstillinger.

Vil du dele din succeshistorie med os?

Heldigvis har vi mange handlekraftige medlemsorganisationer, som bare går i gang! Som en del af projektet, vil vi derfor gerne ud at besøge nogen af de gode eksempler, der allerede findes derude.

Formålet med vores besøg er, at lave små videoklip til Business2Community. Videoerne skal være med til at overbevise virksomheder om, at det bedst kan betale sig at indgå i lokale samarbejder med den almene sektor, når de vil investere i social værdiskabelse.

Hvis du som boligorganisation har gode eksempler på samarbejde med virksomheder, der bidrager til at styrke den sociale sammenhængskraft i lokalområdet, så er du meget velkommen til at kontakte Ofri på ofri@neighborhoodlab.dk senest den 24. maj 2024.