5 MARTS 2024

Tre strategiske partnerskaber samler viden om renovering af almene boliger

fsb HJEM, LIVA samt KAB &os er gået sammen om en ny vidensopsamling i AlmenNet regi.

Læs nyhed

Byggebranchen finder i højere og højere grad løsningerne sammen. Tidlig inddragelse, øget dialog og ikke mindst strategiske partnerskaber skaber nye veje til tættere samarbejde. Den almene sektor huser i dag tre strategiske partnerskaber, som prøver nye samarbejdsmodeller af i disse år. De tre parter har slået pjalterne sammen for at indsamle erfaringer og dele dem med branchen.

”Vi er glade for at kunne fortsætte et vigtigt arbejde med at samle op på erfaringer om strategiske partnerskaber i alment regi. Vi ønsker at uddyber erfaringerne med det tværfaglige samarbejde på tværs af bygherre, rådgivere og entreprenør fra de helt tidlige faser af projektet.” fortæller Lone Zeeberg Nielsen, bygge- og udviklingschef i fsb.

Den endelig vidensopsamling vil stille en række konkrete værktøjer til rådighed for branchen, som kan bidrage til et fælles kompetenceløft i hele værdikæden. Al viden bliver gjort frit tilgængeligt via AlmenNet.

Tidlig entreprenørinddragelse
En væsentlig del af motivationen for vidensopsamlingen er at undersøge strategiske partnerskabers evne til at løse en række udfordringer med det traditionelle udbudssystem. Hvad det kræver at realisere disse forventninger vil en række udviklingsworkshops hen over foråret forsøge at finde svar på, hvor medarbejdere fra alle tre partnerskaber mødes og udveksler erfaringer.

”Totalentrepriser og tidlig entreprenørinvolvering er nøgleelementer i vores tilgang til strategiske partnerskaber. Transaktionsomkostningerne ved at skifte partner mellem faserne kan være høje, hvilket påvirker både resultat og økonomi. Strategiske partnerskaber giver os mulighed for at afhjælpe disse udfordringer ved at skabe en mere kontinuerlig og tæt samarbejdsrelation med vores partnere. Vi kan udnytte vores fælles viden og erfaringer til at sikre en mere effektiv og kvalitetsrig byggeproces, selv i projekter med høj kompleksitet.” fortæller Johnni Andersen fra Enemærke & Petersen, som er partnerskabschef i KAB &os.

Fælles, faglig forståelse
Forbedringer i samarbejdsprocesser fremhæves også af Jonas Vollmond fra SWECO, som er rådgivningschef i LIVA-partnerskabet og Byggepartnerskabet &os. Han ser frem til at udveksle erfaringer om de synergieffekter, han øjner i partnerskabet.

”Vi møder udfordringerne med et fælles mindset, og måles i høj grad på, hvordan og hvor hurtigt vi i fællesskab får løst udfordringerne. Det bliver derfor i højere grad et spørgsmål om at få projektet til at stå godt – ikke kun den enkelte virksomhed for sig selv. Det er processer som dette, som vi forhåbentlig får formaliseret gennem udarbejdelsen af vidensopsamlingen, så det kan komme resten af byggebranchen til gode” lyder det fra Jonas Vollmond.

Samarbejdet kræver tid og ressourcer
Samarbejdsformen i de strategiske partnerskaber rummer ikke kun potentialer. Kombinationen af høje etableringsomkostninger og lange procestider i det almene udfordrer forretningen i modellen.

”Det kræver tid og ressourcer at opbygge et velfungerende samarbejde i partnerskabet – det er en anden samarbejdsmodel, end vi måske er vant til. Nogle arbejder på sager både inden og uden for partnerskabet, og det kræver et hvis mentalt sporskifte at gå fra den ene samarbejdsrelation til den anden, da der er tale om to ret så forskellige måder at tilgå opgaver på.” lyder det fra Mads Glenstrup fra Enemærke & Petersen, der er partnerskabschef i LIVA-partnerskabet.

På baggrund af disse erfaringer vil vidensopsamlingen stille skarpt på, hvad det kræver rent organisatorisk at kunne indgå og tilrettelægge det gentagne og tillidsbaserede samarbejde, som det tyder på, er en forudsætning for at opnå mest muligt udbytte af partnerskaberne.

Bag om vidensopsamlingen
fsb er initiativtager til projektet og projektejer med ansvaret for den overordnede projektledelse. Projektet er dog tænkt ligeværdigt mellem de tre partnerskaber og dermed ligeværdigt mellem fsb, KAB og CIVICA. Vidensopsamlingen er muliggjort med finansiel støtte fra Landsbyggefonden, som også sidder med i den faglige følgegruppe.

Hen over foråret afholdes udviklingsworkshop med deltagelse fra de tre partnerskaber, og en tværfaglig følgegruppe med repræsentanter fra både den almene og kommunale sektor samt rådgiver-, bygherre-, entreprenørbranchen vil undervejs i processen give sparring og input til udviklingsarbejdet. Projektet står på skuldrene af vidensopsamling om udbuds- og etableringsfasen, og i forlængelse heraf fokuserer vol. 2 på videreudvikling og driftsfasen. Som supplement vil projektet også kortlægge erfaringer med anvendelsen af totalentreprise i renoveringssammenhæng.

Forventningen er at udgive forskellige værktøjer, der kan være til hjælp i renoveringsprojekter. Dette kan bl.a. inkludere en vejledning til at anvende totalentreprise i renovering og en klar beskrivelse af, hvornår man går fra ABR til ABT i forskellige faser af byggeriet. Derudover vil der være en guide til at vurdere og beskrive porteføljen og dens modenhed, samt en skabelon til aftalesedler og budgetforsider. Vidensopsamlingen ønsker også at implementere bæredygtighedstiltag i både strategiske partnerskaber og traditionelle renoveringsprojekter.

Følg med her
På Smith Innovations hjemmeside kan du følge med i projektet. Og på Building Green Aarhus den 10. april kl. 13.20 @Green Sessions deles og diskuteres de foreløbige resultater fra vidensopsamlingen. Den endelige opsamling forventes færdig i efteråret 2024.

Fakta om de tre partnerskaber
De tre partnerskaber, der udgør rygraden i projektet, og som står sammen om dette projekt er:

&os bestående af KAB, Enemærke & Petersen, SWECO Arkitekter, JJW Arkitekter, SLA, Oluf Jørgensen Norconsult og Grandville. Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 6 mia. kr. inkl. moms og vil være en kombination af 90 procent renovering og 10 procent nybyg. Typen af byggerier vil være boliger,
men både som renovering ustøttet og helhedsplaner samt nybyggeri

fsb HJEM bestående af fsb, COWI, NCC, Nordic Architecture og Smith Innovation Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 3 mia. kr. inkl. moms og vil omhandle renovering af eksisterende boligafdelinger.

LIVA bestående af CIVICA, Enemærke & Petersen, Erik Arkitekter, Oluf Jørgensen, Sweco og Bymunch. Porteføljen af byggesager forventes at løbe op i 3 mia. kr. inkl. moms og består af renoveringsopgaver, udviklingsopgaver og nybyggeri