1 MARTS 2024

Fra høje ambitioner til innovative løsninger

Løsningsforslag til at indfri grønne ambitioner i byggeriet stod i kø på temadage i AlmenNet

Læs nyhed

Den grønne omstilling af det almene byggeri var på dagsordenen, da AlmenNet og Rambøll inviterede til temadage i februar med deltagelse fra knap 100 engagerede ansatte i almene boligorganisationer og samarbejdspartnere. Mødet tog afsæt i en ny undersøgelse af bæredygtighed i den almene sektor foretaget i efteråret 2023, der giver nye indsigter i, hvor potentialet er størst, og hvor skoen stadig trykker.

Undersøgelsen viser, at de grønne ambitioner er store i den almene sektor. Blandt AlmenNets medlemmer er efterspørgslen efter viden og værktøjer til at forløse ambitionerne også kun steget i de seneste år. 

 

 

De usynlige løsninger
74 procent af de adspurgte har en strategi for bæredygtighed der forholder sig til byggeri og renovering. Dykker man ned i de tiltag, som der primært optager branchen, så finder man en interessant uoverensstemmelse. 

”Beboerne forholder sig primært til de bæredygtige løsninger, de kan se. Det kan fx være omlægning af udearealer eller energibesparende tiltag, som kan ses på elregningen. De ansattes fokus ligger helt naturligt også på de områder, som optager beboerne, men også på det, der er mindre synligt i hverdagen som fx CO2-udledning,” siger Jens Løkke Møller, projekt- og markedschef i Rambøll.

Det blev derfor tydeligt på temadagene, at der er brug for værktøjer til at have en dialog om de usynlige tiltag. På dagene præsenterede blandt andre Alboa, hvordan de arbejder med variantsammenligner i deres renoveringssager ved hjælp af en CO2-kvikberegner, som kan vise klimapåvirkningerne af materialevalg.

Økonomien i dag og på sigt er altafgørende
Uanset om samtalen falder på nybyggeri eller renovering (både støttede og ustøttede), så lød det på temadagene, at økonomien er en stopklods for mange projekter. 

”Sektorens sociale DNA og evne til at levere betalbare boliger er en urokkelig grundpille, som kalder på kloge løsninger. Spørgsmålet om, hvor man får mest klima for pengene, er derfor særligt aktuelt. Der ligger et fortsat uforløst potentiale i at sammensætte sin finansiering på nye måder, hvor der skeles til nationale og internationale finansieringsprodukter og puljer,” siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

Her blev de energi- og forbrugsbesparende tiltag med kort tilbagebetalingstid fremhævet, som en lavthængende frugt i mange boligafdelinger.

Løsningsforslagene står i kø
På temadagene kom deltagerne med deres konkrete løsningsforslag til, hvordan sektoren i fællesskab kan klæde sig selv bedre på til realisere de grønne ambitioner.

Løsningsforslagene skal nu løftes i fællesskab. AlmenNets medlemmer og øvrige samarbejdspartnere inviteres derfor til, at byde ind, hvis de vil lede eller være en del af udviklingssamarbejder, der bidrager til den grønne omstilling af det almene byggeri. Find løsningsforslagene nedenfor.

Kontakt AlmenNet, hvis du har blod på tanden og har konkrete forslag til, hvordan vi løfte vores fælles viden og værktøjskasse sammen.