6 FEBRUAR 2024

Sweatre, sutsko og data

Det er ikke nemt at forudsige besparelsespotentialet før en energirenovering. Opgaven kan blive lettere i fremtiden med fælles datadeling.

Læs nyhed

Mange boligorganisationer kender dilemmaet. Man har fået udregnet et teoretisk besparelsespotentiale for sin energirenovering. Projektet ser ud til at blive en god forretning for beboerne i afdelingen. Men efter idriftsættelsen bliver det tydeligt, at det beregnede forbrug ikke stemmer overens med det målte.

En af de typiske årsager til en skæv forudsigelse er, at der ikke tages højde for beboernes adfærd før og efter en renovering. Blandt teknikere bedre kendt som prebound- og reboundeffekt.

Preboundeffekten er et udtryk for, at beboere i gamle bygninger er tilbøjelige til at spare på energien af frygt for en stor varmeregning. I stedet efterisolerer de sig selv med en ekstra sweater og et par sutsko. Reboundeffekten er et udtryk for at den lavere varmeregning efter en renovering giver mindsket energisparelyst, og beboerne omsætter det mindskede forbrug til en øget komfort.

Beboernes adfærdsaspekter må man forsøge at korrigere for, når man skal forudsige energibesparelsen forud for en energirenovering.

Løsningen kræver en fælles indsats
Med en velunderbygget potentialekurve, der tager højde for beboernes adfærdsmønstre, er det heldigvis muligt at forudsige en realistisk og realiserbar energibesparelse.

Derfor har parterne bag AlmenNet-projektet ’Den Grønne Model’ sat sig for at samle forbrugsdata ind til en velunderbygget potentialekurve. Værktøjet bygger i dag på forbrugsdata fra 244 boligafdelinger, men hvis kurven skal have den nødvendige nøjagtighed, er der brug for endnu flere datapunkter.

Med BUILDs BEE-værktøj kan boligorganisationer benchmarke deres ejendomsporteføljes ressourceforbrug af el, vand og varme. Samtidig kan datapunkterne bruges til at udforme en potentialekurve, som er direkte anvendelig for boligorganisationer, der skal estimere et energibesparelsespotentiale forud for en energirenovering.

Simpelt og effektivt
Det kan lyde som en kæmpe opgave at dele data, men det behøver det ikke at være. BEE-værktøjet har brug for to typer af data. Afdelingsdata og forbrugsdata (pr. måned). De to datapunkter uploades i BEE-værktøjet, og herefter er du klar til at lave beregningerne.

Benytter boligorganisationen f.eks. MinEnergi, kan forbrugsdata trækkes direkte over i BEE-værktøjet uden nævneværdig bearbejdning.

Hele forløbet er beskrevet i denne korte guide.

Ansvarlige energirenoveringer
Projektet 'Den Grønne Model' har til formål at bidrage med den nødvendige viden, der skal til for at indfri den almene sektors energibesparelsespotentiale.

”Hvis vi skal lykkes med at fremtidssikre den almene boligmasse, må det ske ud fra et vidensgrundlag, der skaber tryghed hos både beboerne og administratorerne. Derfor er det helt essentielt, at vi ikke oversælger varen, men viser det reelle potentiale til gavn for beboerne, indeklimaet og kloden” siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet. 

Fakta
Den Grønne Model
BEE-værktøjet
Guiden til BEE-værktøjet