8 AUGUST 2023

Værdi på flere bundlinjer i driften

Ny udgivelse fra AlmenNet giver bud på, hvordan driften skaber værdi i dag og i fremtidens almene boligområder med fokus på biodiversitet og nye velfærdsopgaver.

Læs nyhed

I maj 2023 afholdt AlmenNet fire ERFA-møder med titlen ’Værdiskabende gentagelser’ i Middelfart, Aarhus, Aalborg og København i samarbejde med BL’s DriftsNet. På møderne blev udvekslet erfaringer med biodiversitet og velfærdsindsatser, og de gode erfaringer har AlmenNet nu samlet i en ny publikation.

”Driften kan meget mere end at være effektiv, som har været målet for driften siden effektiviseringsaftalen i 2016. Allerede i dag bidrager driften på flere bundlinjer: økonomisk, socialt og miljømæssigt, og nogle af de gode eksempler på det ønsker vi at dele med denne udgivelse,” siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

Biodiversitet og velfærd i driftsopgaven
Biodiversitet er er blevet drøftet i den almene sektor i en årrække, og kigger man fremad, kommer håndteringen af akutte velfærdsudfordringer, som stigende psykisk mistrivsel i befolkningen og flere plejekrævende ældre, til at fylde mere – også på driftspersonalets skrivebord.

”Vi kan skabe en kæmpe forandring for mange menneskers liv i den almene sektor gennem målrettet fokus på sammenhængskraft og stærke lokalsamfund. Det boligsociale arbejde har i mange år været centrum den del og skabt mærkbare effekter lokalt. Nu ser flere boligorganisationer potentialet i at bære de gode lokale indsatser med over i driften”, siger Niklas Jarnit.

Og det var netop de indsatser, hvor driften indgår og bistår organisationen lokalt med at løfte det sociale ansvar, der var fokus for drøftelserne på ERFA-møderne i maj 2023.