Udsolgt

Workshop

Grønne lommer i almene boligområder

AlmenNet inviterer til en workshop, hvor du kan hjælpe med at kvalificere og udfordre Friluftsrådets vision om at anlægge 100 små friluftsarealer i 100 almene boligområder.

Læs mere

Hvad skal vi med lommeskove?

Der er for få grønne områder i byerne, og mange af dem er enten passive græsarealer eller monofunktionelle områder som fx boldbaner. Trækronedækket svinder ind, og storbyerne bliver varmere. 

Mange grønne arealer i boligområderne en tænkt i en ”passiv” forvaltningstradition, der ikke indbyder til aktiv brug eller biodiversitet. Vores grønne arealer bidrager dermed hverken til naturdannelse eller et aktivt friluftsliv.

Det kan have en negativ effekt på sundheden, hvis der er for langt til attraktive og tilgængelige naturområder. Jo mere natur der er i byerne, og jo mere varieret den er, desto større er mulighederne for et rigt og varieret friluftsliv. Samtidig kan områder med rig natur og udfoldelsesmuligheder være med til at understøtte nye relationer i lokalområdet - både spontane og organiserede.

Projektets formål

Målet med projektet er at etablere 100 natur- og friluftslommer i almene boligområder. De skal være med til at forbedre livskvaliteten gennem involverende, aktiverende og oplevelsesrige grønne fællesskaber og et lokalt engagement.

Det kan fx ske via frivillige vedligeholdelsesgrupper, lokale vandre- og cykelgrupper laver ture, der udgår fra lommeskovene. Det kan være, at der laves aftaler med lokale biavlere om at sætte bistader op, eller bare spontane lokale beboeraktiviteter.

Udover lommeskove, skal der også kunne etableres aktivitetsstier eller naturkorridorer, som skal fremme lysten til at bevæge sig ud til nærliggende parker og naturområder.

Målgruppe

Workshoppen er målrettet ledere og medarbejdere, der har berøring med eller interesse i udvikling og drift af boligområdernes grønne fællesarealer. Heriblandt direktører, driftschefer og -medarbejdere, boligsociale medarbejdere og projektledere med interesse i at arbejde med fællesskaber, grøn omstilling eller nye tilgange til driften af udearealerne.

For at kunne deltage, skal du være ansat i en almen boligorganisation.

Workshoppen

På workshoppen kan du møde Friluftsrådet, som vil fortælle mere om baggrunden og de indledende idéer for projektet, Grønne Lommer. 

Gennem workshopøvelser vil vi sammen arbejde med at udvikle, udfordre og kvalificere projektet. Der vil være god mulighed for at dele tanker, erfaringer og inspiration deltagerne imellem, ligesom der er mulighed for at tilkendegive interesse i at deltage i det videre forløb.

Kommende arrangementer

Tilmeld dig andre arrangementer her.
Se alle arrangementer
3 apr.
Pladser Webinar

Webinar

Når støvet har lagt sig: Vilde Boligområder

Hvordan har KAB arbejdet med biodiversitet, siden de lavede Vilde Boligområder i 2022? Og hvordan ser KAB fremtiden for biodiversitet i den almene sektor?

Målgruppe
Alle
Varighed
kl. 9.30 - 10.00
Tilmeldingsfrist
33 dage tilbage
Læs mere
Pris: Gratis