Kom til AlmenNets repræsentantskabsmøde 24. november 2011

Repræsentantskabsmødet afholdes i år i Esbjerg. Se på fremtidssikring af lokale afdelinger og diskutér om fremtidssikringsprojekter gør en forskel.

Alle medlemmer af udviklingsforeningen AlmenNet indbydes til

Ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 24. november 2011 kl. 10.00 i selskabslokalet i Spangsbjergparken, Kirkegade 184, Esbjerg.

Program:

Kl. 10.00: Velkomst 
               
v/ Kirsten Thøgersen (DAB) og Rolf Andersson (AlmenNet)
        
KL. 10.05: Repræsentantskabsmøde med dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag*
 6. Valg af formand for 2 år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor
 10. Eventuelt.

* Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen (almennet@almennet.dk) senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Kl. 10.30: Gør fremtidssikringsprojekter en forskel og hvor kan vi
                se effekten?
                 v/ Hans Thor Andersen, forskningschef SBI

Kl. 11.30: Introduktion til renovering af Spangsbjergparken og
                Gjessingparken
                 v/ Kirsten Thøgersen og Torben Anderseb, DAB

Kl. 12.00: Renoveringen set fra beboerperspektiv
                v/Leif Gudsø, formand for Esbjerg almennyttige Boligselskab og
                formand for afdeling Spangsbjergparken 

Kl. 12.15: Frokost

Kl. 13.00: Besigtigelse: Renovering af Spangsbjergparken
              
  og Gjessingparken (inkl. bustransport)
 
                v/ Kirsten Thøgersen og Torben Andersen, DAB

Kl. 15.00 Tak for i dag!

Tilmelding senest d. 18.11. til: jda@bl.dk

Sideansvarlig: Olav Kirchhoff
Oprettet: 27. oktober 2011
Senest opdateret: 4. november 2011
 • del
  del
   
 • Udfyld venligst felterne

 • send tip
  send tip
 • print
  print
 • læs op
  læs op